กรมอนามัย : อนามัยแม่และเด็ก
loader

วิธีการดูแลครรภ์ ตามช่วงอายุ

กลับหน้าแรก

นมแม่แน่ที่สุด / ช่วงอายุครรภ์ 32-35 สัปดาห์

 • nuch
 • 2019-02-07 11:36:06.925935

นมแม่แน่ที่สุด / ช่วงอายุครรภ์ 32-35 สัปดาห์.

นมแม่ทุนทางสมอง / ช่วงอายุครรภ์ 32-35 สัปดาห์

 • nuch
 • 2019-02-07 11:37:23.512416

นมแม่ทุนทางสมอง / ช่วงอายุครรภ์ 32-35 สัปดาห์.

อาการเจ็บครรภ์เตือน เจ็บครรภ์จริง / ช่วงอายุครรภ์ 32-35 สัปดาห์

 • nuch
 • 2019-02-07 14:53:28.402800

อาการเจ็บครรภ์เตือน เจ็บครรภ์จริง / ช่วงอายุครรภ์ 32-35 สัปดาห์.

ข้อดี ข้อเสียของการคลอดเองและการผ่าตัดคลอด / ช่วงอายุครรภ์ 32-35 สัปดาห์

 • nuch
 • 2019-02-07 15:19:39.175020

ข้อดี ข้อเสียของการคลอดเองและการผ่าตัดคลอด / ช่วงอายุครรภ์ 32-35 สัปดาห์.

อาการผิดปกติหญิงตั้งครรภ์ / ช่วงอายุ 32-35 สัปดาห์

 • nuch
 • 2019-02-07 15:00:20.504341

อาการผิดปกติหญิงตั้งครรภ์ / ช่วงอายุ 32-35 สัปดาห์.

ถามตอบหญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับ COVID-19 (ช่วงอายุครรภ์ 32 - 35 สัปดาห์ 6 วัน)

 • 2020-05-28 23:22:43.988538

ถามตอบหญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับ COVID-19 (ช่วงอายุครรภ์ 32 - 35 สัปดาห์ 6 วัน).