กรมอนามัย : อนามัยแม่และเด็ก
loader

วิธีการดูแลครรภ์ ตามช่วงอายุ

กลับหน้าแรก

การนับลูกดิ้น 1 / ช่วงอายุครรภ์ 25-31 สัปดาห์

 • nuch
 • 2019-02-07 11:41:51.794675

การนับลูกดิ้น 1 / ช่วงอายุครรภ์ 25-31 สัปดาห์.

การนับลูกดิ้น 2 / ช่วงอายุ 25-31 สัปดาห์

 • nuch
 • 2019-02-07 11:43:52.359494

การนับลูกดิ้น 2 / ช่วงอายุ 25-31 สัปดาห์.

การกระตุ้นด้วยเสียงเพลง / ช่วงอายุครรภ์ 25-31 สัปดาห์

 • nuch
 • 2019-02-07 11:46:34.385368

การกระตุ้นด้วยเสียงเพลง / ช่วงอายุครรภ์ 25-31 สัปดาห์.

อาการผิดปกติหญิงตั้งครรภ์ / ช่วงอายุ 25-31 สัปดาห์

 • nuch
 • 2019-02-07 11:56:14.680749

อาการผิดปกติหญิงตั้งครรภ์ / ช่วงอายุ 25-31 สัปดาห์.

การกระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์ / ช่วงอายุครรภ์ 25-31 สัปดาห์

 • nuch
 • 2019-02-07 14:56:26.103198

การกระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์ / ช่วงอายุครรภ์ 25-31 สัปดาห์.

ถามตอบหญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับ COVID-19 (ช่วงอายุครรภ์ 25-31 สัปดาห์ 6 วัน )

 • 2020-05-28 23:23:26.402587

ถามตอบหญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับ COVID-19 (ช่วงอายุครรภ์ 25-31 สัปดาห์ 6 วัน).