กรมอนามัย : อนามัยแม่และเด็ก
loader

วิธีการดูแลครรภ์ ตามช่วงอายุ

กลับหน้าแรก

อาการเจ็บครรภ์เตือน เจ็บครรภ์จริง / ช่วงอายุครรภ์ 32-35 สัปดาห์

 • nuch
 • 2019-02-07 14:53:28.402800

อาการเจ็บครรภ์เตือน เจ็บครรภ์จริง / ช่วงอายุครรภ์ 32-35 สัปดาห์.

นมแม่แน่ที่สุด / ช่วงอายุครรภ์ 32-35 สัปดาห์

 • nuch
 • 2023-08-22 22:26:50.122707

นมแม่แน่ที่สุด / ช่วงอายุครรภ์ 32-35 สัปดาห์.

การมีเพศสัมพันธ์ / ช่วงอายุครรภ์ 1 - 24 สัปดาห์ 6 วัน

 • nuch
 • 2023-08-22 22:24:13.824345

การมีเพศสัมพันธ์ / ช่วงอายุครรภ์ 1 - 24 สัปดาห์ 6 วัน.

การนับลูกดิ้น 1 / ช่วงอายุครรภ์ 25-31 สัปดาห์

 • nuch
 • 2019-02-07 11:41:51.794675

การนับลูกดิ้น 1 / ช่วงอายุครรภ์ 25-31 สัปดาห์.

ถามตอบหญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับ COVID-19 (ช่วงอายุครรภ์ 36 - 40 สัปดาห์)

 • nuch
 • 2023-08-22 22:20:47.204361

ถามตอบหญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับ COVID-19 (ช่วงอายุครรภ์ 36 - 40 สัปดาห์).

ข้อดี ข้อเสียของการคลอดเองและการผ่าตัดคลอด / ช่วงอายุครรภ์ 32-35 สัปดาห์

 • nuch
 • 2019-02-07 15:19:39.175020

ข้อดี ข้อเสียของการคลอดเองและการผ่าตัดคลอด / ช่วงอายุครรภ์ 32-35 สัปดาห์.

ความผิดปกติทางจิต ช่วงอายุครรภ์ 36-40 สัปดาห์

 • 2019-02-07 18:05:37.556567

ความผิดปกติทางจิต ช่วงอายุครรภ์ 36-40 สัปดาห์.

การเพิ่มของน้ำหนักตัวของหญิงตั้งครรภ์ / ช่วงอายุครรภ์ 1-24 สัปดาห์ 6 วัน

 • nuch
 • 2019-02-07 15:04:48.109989

การเพิ่มของน้ำหนักตัวของหญิงตั้งครรภ์ / ช่วงอายุครรภ์ 1-24 สัปดาห์ 6 วัน.