กรมอนามัย : อนามัยแม่และเด็ก
loader

วิธีการดูแลครรภ์ ตามช่วงอายุ

กลับหน้าแรก

การฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักของหญิงตั้งครรภ์ / ช่วงอายุครรภ์ 1-24 สัปดาห์ 6 วัน

 • nuch
 • 2019-02-07 15:05:54.436714

การฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักของหญิงตั้งครรภ์ / ช่วงอายุครรภ์ 1-24 สัปดาห์ 6 วัน.

ช่วงอายุครรภ์ 1 - 24 สัปดาห์ 6 วัน / การดูแลปฏิบัติตน ของหญิงตั้งครรภ์

 • nuch
 • 2019-02-05 16:11:46.536339

ช่วงอายุครรภ์ 1 - 24 สัปดาห์ 6 วัน / การดูแลปฏิบัติตน ของหญิงตั้งครรภ์.

ถามตอบหญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับ COVID-19 (ช่วงอายุครรภ์ 36 - 40 สัปดาห์)

 • 2020-05-28 23:24:38.293991

ถามตอบหญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับ COVID-19 (ช่วงอายุครรภ์ 36 - 40 สัปดาห์).

อาการเจ็บครรภ์เตือน เจ็บครรภ์จริง / ช่วงอายุครรภ์ 32-35 สัปดาห์

 • nuch
 • 2019-02-07 14:53:28.402800

อาการเจ็บครรภ์เตือน เจ็บครรภ์จริง / ช่วงอายุครรภ์ 32-35 สัปดาห์.

การเพิ่มของน้ำหนักตัวของหญิงตั้งครรภ์ / ช่วงอายุครรภ์ 1-24 สัปดาห์ 6 วัน

 • nuch
 • 2019-02-07 15:04:48.109989

การเพิ่มของน้ำหนักตัวของหญิงตั้งครรภ์ / ช่วงอายุครรภ์ 1-24 สัปดาห์ 6 วัน.

ถามตอบหญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับ COVID-19 (ช่วงอายุครรภ์ 25-31 สัปดาห์ 6 วัน )

 • 2020-05-28 23:23:26.402587

ถามตอบหญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับ COVID-19 (ช่วงอายุครรภ์ 25-31 สัปดาห์ 6 วัน).

การนับลูกดิ้น 2 / ช่วงอายุ 25-31 สัปดาห์

 • nuch
 • 2019-02-07 11:43:52.359494

การนับลูกดิ้น 2 / ช่วงอายุ 25-31 สัปดาห์.

ถามตอบหญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับ COVID-19 (ช่วงอายุครรภ์ 32 - 35 สัปดาห์ 6 วัน)

 • 2020-05-28 23:22:43.988538

ถามตอบหญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับ COVID-19 (ช่วงอายุครรภ์ 32 - 35 สัปดาห์ 6 วัน).