กรมอนามัย : อนามัยแม่และเด็ก
loader

วิธีการดูแลครรภ์ ตามช่วงอายุ

กลับหน้าแรก

การนับลูกดิ้น 2 / ช่วงอายุ 25-31 สัปดาห์

 • nuch
 • 2019-02-07 11:43:52.359494

การนับลูกดิ้น 2 / ช่วงอายุ 25-31 สัปดาห์.

อาการผิดปกติหญิงตั้งครรภ์ / ช่วงอายุ 32-35 สัปดาห์

 • nuch
 • 2019-02-07 15:00:20.504341

อาการผิดปกติหญิงตั้งครรภ์ / ช่วงอายุ 32-35 สัปดาห์.

การนับลูกดิ้น 1 / ช่วงอายุครรภ์ 25-31 สัปดาห์

 • nuch
 • 2019-02-07 11:41:51.794675

การนับลูกดิ้น 1 / ช่วงอายุครรภ์ 25-31 สัปดาห์.

การกระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์ / ช่วงอายุครรภ์ 25-31 สัปดาห์

 • nuch
 • 2019-02-07 14:56:26.103198

การกระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์ / ช่วงอายุครรภ์ 25-31 สัปดาห์.

การเจาะน้ำคร่ำของหญิงตั้งครรภ์ / ช่วงอายุครรภ์ 1-24 สัปดาห์ 6 วัน

 • admin
 • 2019-03-02 14:30:27.216037

การเจาะน้ำคร่ำของหญิงตั้งครรภ์ / ช่วงอายุครรภ์ 1-24 สัปดาห์ 6 วัน.

ช่วงอายุครรภ์ 1 - 24 สัปดาห์ 6 วัน / การดูแลปฏิบัติตน ของหญิงตั้งครรภ์

 • nuch
 • 2019-02-05 16:11:46.536339

ช่วงอายุครรภ์ 1 - 24 สัปดาห์ 6 วัน / การดูแลปฏิบัติตน ของหญิงตั้งครรภ์.

อาการผิดปกติหญิงตั้งครรภ์ / ช่วงอายุ 25-31 สัปดาห์

 • nuch
 • 2019-02-07 11:56:14.680749

อาการผิดปกติหญิงตั้งครรภ์ / ช่วงอายุ 25-31 สัปดาห์.

การมีเพศสัมพันธ์ / ช่วงอายุครรภ์ 1 - 24 สัปดาห์ 6 วัน

 • nuch
 • 2019-02-05 16:08:27.047250

การมีเพศสัมพันธ์ / ช่วงอายุครรภ์ 1 - 24 สัปดาห์ 6 วัน.